Duurzaamheid en verkoopwinst. Als je van plan bent je huis te verkopen, loont het dan om nog vlug wat energiebesparende maatregelen te nemen om een hoger energielabel te krijgen?

Op de valreep nog geld steken in energiebesparende voorzieningen, dat zou kunnen lonen, als je puur naar de rekensommetjes kijkt. Dit jaar zijn er 2 onderzoeken gedaan naar het effect van een hoger energielabel op de verkoopprijs van woningen in Nederland. De labels lopen van G naar het meest energiezuinige label A. Gemiddeld kun je met energiebesparende maatregelen zoals isolatie, HR++-beglazing en zonnepanelen een 2 procent hogere verkoopprijs verwachten, aldus berekeningen van Calcasa. Ook Tilburg University boog zich over dit vraagstuk, met als uitkomst dat woningen met een A- 0f B-label vorig jaar ruimt 6000 euro meer opbrachten dan gemiddeld, terwijl F- en G-labels de verkoopsom drukten met mijn 13.000 euro. Ook stonden woningen met een goed energielabel korter te koop. Wegen die investeringen op tegen die verkoopwinst ? soms wel, soms niet.

Op de site verbeterjehuis.nl van adviescentrum Milieu Centraal kun je eenvoudig achterhalen in welke categorie jouw woning valt, welke ingrepen zoal mogelijk zijn en wat de investering hierin oplevert.

Bron:de limburger