Woning verhuren

Frissen Makelaardij & Taxaties begeleidt u graag in uw zoektocht naar een nieuwe huurder van uw woning.
U kunt kiezen voor de totale begeleiding, van begin tot eind. Of u kiest voor ondersteuning bij bepaalde fasen.
Het is aan u.

Persoonlijke kennismaking

We bekijken samen de woning of het appartement dat u wilt verhuren. Daarop krijgt u van mij een verhuuradvies dat bestaat uit een maandelijkse huurwaarde en indien nodig aangevuld met een promotiestrategie en verwachtingen ten aanzien van de markt en uw potentiële doelgroep.

Opstartfase

Met een team van professionals leg ik uw woning/appartement visueel vast, schrijf ik de promotieteksten en stel ik een digitale verkoopbrochure voor uw woning op. Na uw goedkeuring gebruik ik alle informatie voor de promotie ervan via de website van Frissen Makelaardij & Taxaties, diverse websites die aanbod presenteren (bijv. www.funda.nl) en sociale media. Afhankelijk van de doelgroep voor uw woning maak ik de keuze al dan niet gedrukte media te betrekken in de promotie.

Bezichtigingen

Melden er zich kandidaat-huurders, inventariseer ik deze en maak ik een voorselectie van 1 à 2 potentiële kandidaten. Voor elke kandidaat-huurder organiseer ik separaat een bezichtiging. Daar bent u als verhuurder veelal niet bij aanwezig. Na de bezichtiging krijgt u van mij een terugkoppeling van de eerste indruk en afhankelijk van de interesse wordt het traject al dan niet herhaald of voortgezet.

Overeenkomst

Eenmaal tot een mondelinge afspraak gekomen is het belangrijk dat u als verhuurder alles juridisch goed vast laat leggen. In de huurovereenkomst worden afspraken ten aanzien van onder andere de huurprijs, datum van aanvaarding, huurperiode, waarborgsom en mogelijk aanvullende voorwaarden goed vastgelegd. Dit om onduidelijkheden en problemen (achteraf) te voorkomen.

Overdracht / oplevering

Tot slot vindt de oplevering plaats. Voorafgaand aan de ingebruikname door de huurder vindt er een inspectie van de woning of het appartement plaats waarbij u als verhuurder, ik als uw makelaar en uiteraard de huurder aanwezig zijn. Tijdens deze inspectie wordt aan de hand van een inspectierapport gekeken of de oplevering conform afspraken gebeurt. We nemen foto’s en schrijven een rapport over de status van de woning. Na ondertekening ervan is dan het moment aangebroken dat u de sleutel overhandigt aan de nieuwe huurder.

Uit huur

Zodra de huurperiode ten einde is, vindt er opnieuw een oplevering van het pand plaats. Aan de hand van het eerder opgemaakte inspectie- of statusrapport wordt beoordeeld of de oplevering conform afspraak gebeurt. U krijgt dan de sleutel weer terug van de huurder en verrekent de eventuele waarborgsom.

Uw kantoorpand of huis verhuren,
neem dan contact met ons op