Privacyverklaring Frissen makelaardij en taxaties

U heeft te maken met Frissen Makelaardij & Taxaties. Frissen Makelaardij en Taxaties is lid van VastgoedPro. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘makelaar/ taxateur’ dan wel ‘makelaar’ staat, wordt Frissen Makelaardij en Taxaties bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan VastgoedPro worden verstrekt en wat VastgoedPro met deze gegevens doet.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Frissen Makelaardij en Taxaties de verwerkingsverantwoordelijke.
De contactgegevens zijn:

Frissen Makelaardij en Taxaties
Sint Antoniusplein 10
6031 ED Nederweert
KvK 12062996
Tel. 0495-460736
Email info@frissenmakelaardij.nl

Gegevensverstrekking aan VastgoedPro

Uitwisselingssysteem

De systemen van de makelaar zijn gekoppeld aan het VastgoedPRO Informatie Uitwisseling. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij VastgoedPRO makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VastgoedPRO makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het VastgoedPRO uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over VastgoedPRO

VastgoedPRO is de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, waaronder makelaars en taxateurs. VastgoedPRO biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert o.a. het centrale uitwisselingssysteem waarmee VastgoedPRO makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over VastgoedPRO kunt u vinden op www.vastgoedpro.nl.

Welke gegevens worden vastgelegd in het VastgoedPRO Informatie Platform?

Via een automatische koppeling ontvangt VastgoedPRO een deel van de gegevens die door de makelaar zijn vastgelegd. Dit betreft de beschrijving, kenmerken en foto’s van het object, alsmede (indien van toepassing) transactiegegevens zoals de prijs en datum overdracht. Uw naam of ander persoonlijke gegevens worden hier niet in opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van de makelaar.

Waar gebruikt de VastgoedPRO deze gegevens voor?

De gegevens worden door de VastgoedPRO gedeeld met andere VastgoedPRO makelaars om uw woning onder zo groot mogelijk aantal zoekers onder de aandacht te brengen. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden als referentieobject bij taxaties door VastgoedPRO taxateurs.

Toegang tot gegevens

VastgoedPRO makelaars en taxateurs hebben toegang tot het uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de VastgoedPRO hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.
Van welke diensten van de makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de makelaar/taxateur.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar/taxateur:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de makelaar:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar. Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden:

U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar/taxateur:

 • U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 11.
 • U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar:

 • U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet de makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar. Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via de makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 14.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 15.
 1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, b
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a
Ontvangers van gegevens
a. Vastgoedpro (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Notaris, koper, aankoopmakelaar
c. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d. Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
 1. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
De reden van verhuur. geen
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond

b
De eisen die u stelt aan de huurder. b
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen
Ontvangers van gegevens
a. Huurder
b. Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
 1. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen
Ontvangers van gegevens
a. Verkoper, verkoopmakelaar
b. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c. Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
 1. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen
Ontvangers van gegevens
a. Verhuurder, verhuurmakelaar
 1. U wilt een koop- of huurwoning of een bedrijfspand bezichtigen die c.q. dat via de makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. a
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. a
Ontvangers van gegevens
a. Verkoper of verhuurder van pand
 1. U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b
Uw mening over de woning. b
Gegevens over de biedingen. b
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. b
Ontvangers van gegevens
a. VastgoedPro(de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Verkoper
c. Notaris, aankoopmakelaar
d. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 1. U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt. a
Ontvangers van gegevens
a. Verhuurder
 1. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de makelaar

Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen Tot intrekking van toestemming
 1. U wilt een taxatie van een woning of bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor de makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de makelaar/taxateur voor uw woning of bedrijfspand een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
Gegevens van uw woning of bedrijfspand om de waarde te bepalen. a
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden. b
Overige informatie die u aan uw makelaar/taxateur verstrekt. geen
Ontvangers van gegevens
a. Validatie instituut op taxaties
b. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 1. U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b
De reden van verkoop. geen
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan. a
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

Indien met de makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de makelaar.

Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. c
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt. geen
Ontvangers van gegevens
a. VastgoedPro (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Notaris, koper, aankoopmakelaar
c. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar
d. Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
 1. U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
De reden van verhuur. geen
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het pand.
b
De eisen die u stelt aan de huurder. b
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. b
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt. geen
Ontvangers van gegevens
a. Huurder
b. Bezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar
 1. U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. c
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop. geen
Uw eisen aan de huisvesting. c
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt. d
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt. geen
Ontvangers van gegevens
a. VastgoedPro (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c. Verkoper, verkoopmakelaar
d. Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
 1. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. geen
Uw eisen aan de huisvesting. a
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen
Ontvangers van gegevens
a. Verhuurder, verhuurmakelaar
 1. U wilt een bedrijfspand kopen die via de makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b
Uw mening over het aangeboden pand. b
Gegevens over de biedingen. b
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. d
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. c
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. a
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. b
Ontvangers van gegevens
a. VastgoedPro (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Verkoper
c. Notaris, koper, aankoopmakelaar
d. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 1. U wilt een bedrijfspand huren die via de makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a
Uw eisen aan de huisvesting. a
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. a
Ontvangers van gegevens
a. Verhuurder, verhuurmakelaar