Woning verkopen

Het verkopen van uw woning is niet zomaar een stap. U heeft daar goed over nagedacht, maar het blijft een emotioneel besluit. Dan is het fijn om bijgestaan te worden door een makelaar. Frissen Makelaardij & Taxaties kan u ondersteunen in het gehele verkoopproces of juist in bepaalde fasen. U kunt kiezen.

Persoonlijke kennismaking

We bekijken samen de woning die u wilt verkopen en overleggen waar u ondersteuning bij kunt gebruiken. Dat kan zijn voor het gehele verkoopproces. Of u kiest voor ondersteuning in bepaalde fasen. Want misschien heeft u al een kandidaat-koper en bent u tot een verkoopprijs gekomen. Of wilt u gewoon kosten besparen. Het kan allemaal!

Frissen Makelaardij & Taxaties geeft u een verkoopadvies; een waardebepaling en indien nodig aangevuld met een verkoopstrategie en -verwachtingen.

Opstartfase

Met een team van professionals leg ik uw woning visueel vast, schrijf ik de promotieteksten en stel ik een digitale verkoopbrochure voor uw woning op. Na uw goedkeuring gebruik ik alle informatie voor de promotie van uw woning via de website van Frissen Makelaardij & Taxaties, diverse websites die woningaanbod presenteren (bijv. www.funda.nl) en sociale media. Afhankelijk van de doelgroep voor uw woning maak ik de keuze al dan niet gedrukte media te betrekken in de verkoopstrategie.

Bezichtigingen

Meldt er zich een kandidaat-koper, organiseer ik een bezichtiging. Daar bent u als verkopende partij veelal niet bij aanwezig. Na de bezichtiging krijgt u van mij een terugkoppeling van de eerste indruk en afhankelijk van de interesse wordt het traject al dan niet voortgezet.

Onderhandelingen

Als het op onderhandelen aankomt, is het vaak fijn dat er een neutrale partij als een makelaar tussen zit. De emotionele betrokkenheid van u als verkoper is vaak groot en heeft natuurlijk invloed op de onderhandelingen. Een professioneel makelaar voelt goed aan welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van de vraagprijs en aanvullende voorwaarden om tot een verkoop te komen.

Overeenkomst

Eenmaal tot een mondelinge afspraak gekomen is het belangrijk dat u als verkoper alles juridisch goed vast laat leggen. In de (voorlopige) koopovereenkomst worden afspraken ten aanzien van de verkoopprijs, datum van aanvaarding, waarborgsom, financiering, ontbindende voorwaarden, bouwtechnische keuring, etc. goed vastgelegd. Dit om onduidelijkheden en problemen (achteraf) te voorkomen.

Overdracht / oplevering

Tot slot vindt op de datum van aanvaarding de overdracht plaats. Als verkoopmakelaar verzamel ik alle benodigde stukken die de notaris nodig heeft voor de overdracht van uw woning. Voorafgaand aan de afspraak bij de notaris vindt er een eindinspectie van uw woning plaats waarbij u als verkopende partij, ik als uw verkoopmakelaar en uiteraard de kopende partij aanwezig zijn. Tijdens deze eindinspectie wordt aan de hand van een inspectierapport gekeken of de oplevering conform afspraken gebeurt. Daarna gaat u naar de notaris voor de daadwerkelijke overdracht. Dit is dan tevens het moment dat u uw sleutel overhandigt aan de kopers.

Meer info over uw woning verkopen,
neem dan contact met ons op